Tjekliste til kontor rengøring i Nordsjælland, Hillerød og Frederikssund ( ArbejdsPladsVurdering, APV )

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejspladsvurdering ( APV ). Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV´ en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritereog løse arbejdsmiljøproblemer.

Tjeklisten er det redskab, som sikkerhedsudvalget i Merent Kontor Rengøring Nordsjælland skal benyttes til registrering af arbejdsmiljøet i virksomheden.

Arbejdstilsynet har udarbejdet branche rettede APV – tjeklister fortinsvis til virksomheder med mindre end ti ansatte. Tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, er er typiske for branchen.

Tjeklisten er det redskab, som sikkerhedsudvalget i Merent Rengøring Nordsjælland skal benyttes til registrering af arbejdsmiljøet i virksomheden.

Tjeklisten kaldes også en APV skema. Det er et lovkrav, at der skal forefindes udfyldte APV skemaer på alle arbejdspladser, som er tilknyttet virksomheden.

Tjeklisterne indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skal svare ja eller nej til. Aalle de spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde i tilknytning til tjeklisten.

Virksomheden skal i forhold til tjeklisten:

 • Svare på alle spørgsmål i tjeklisten
 • Tage stilling til de spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, i tjeklistens handlingplan
 • Overveje, hvar årsagen til de konstaterede arbejsmiljøproblemer kan være
 • Udarbejde løsninger på arbejdsmiljøproblemerne
 • Tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, samt hvornår de forventes at være løst
 • Tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, som ikke fremgår af tjeklisten
 • Arbejdstilsynet har udarbejdet APV lister, der dækker ca. 60 brancheområder. Det er således muligt at udfylde flere tjeklister, hvis virksomheden har aktiviteter inden for forskellige brancheområder.

På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk og i de 48 arbejsmiljøvejvisere kan man få informatin om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher. I vejvisere kan virsomhederne bl.a. finde information om de vigtiste regler og forslag til, hvordan de kan løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

Arbejdet med tjeklistens udfyldelse og efterfølgende handlingsplan, skal derfor iværksættes hurtigst muligt. Arbejdslederen er ansvarlig i forhold til Μerent for at dette sker.

Er er for pågældende område valgt en sikkerhedsrepræsentant, er det arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten der sammen udfylder skemaet. Sikkerhedsrepræsentanten skal i tvivlstilfælde rådspørge sine arbejdskollegaer. Spørgsmål i tjeklisten som ikke findes relevante kan udelades.

Når APV skemaet er udfyldt, skal sikkerhedsgruppen sammen udarbejde en handlingsplan for løsning af de spørgsmål, hvor der i APV skemaet er svaret Ja.

I de afdelinger hvor det ikke har været muligt at få valgt en sikkerhedsrepræsentant, er det arbejdslederen i samarbejde med de ansatte der skal kortlægge, prioritere og løse arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer.

Kopi af udfyldt og underskrevet handlingsplan skal afleveres til den daglig leder af sikkerhedsarbejdet.

Er derspørgsmål eller lignende, er den daglig leder af sikkerhedsarbejdet gerne behjælpelig.

Arbejdsproblemer som sikkerhedsrepræsentanten ikke selv kan løse, skal meddeles til den daglig leder af sikkerhedsarbejdet, som derefter, hvis problemet kan ikke løses på anden vis, kan forelægge den på førstkommende sikkerhedsudvalgsmøde.

Virksomhedn skal være opmærksom på, at en række områder stilles særlige krav til APV´en. Det gælder følgende, som virksomheden skal supplere tjeklisten med, vi området findes på virksomheden:

 • Gravides arbejdsmiljø
 • Skærmarbejde
 • Biologiske agenser
 • Kræftfremkaldende stoffer og materialer

Virksomheden bør desuden være opmærksom på følgende emner, der ikke er taget i tjeklisten:
ndeklima

 • Støj
 • Børn og unge
 • Du er altid velkomen til at kontakte din afdelingleder, hvis du har spørgsmål til indholdet eller ønsker yderligere information.

Telefon nummer +45 2834 0665 og e-mail adresse merentkunder@gmail.com på din afdelingsleder kan du finde på merent.dk

For en hurtigt, og nem forespørgsel om tilbud, kan i benytte vores formular nedenunder.

Merent giver den bedst mulige rengøring